ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

У оквиру Пројекта “Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави од 2016/2017 године, а закључно са 2018/2019. Годином за један део ученичке популације и то:

  1. У првом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
  2. У другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија;

 

Поменуте ученичке комплете могу добити они ученици који испуњавају један од следећа три услова:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања;

 

Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  • За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно – васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Захтевну документацију школе чувају у својој архиви.

 

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основногшколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за подношење је до 15. априла 2017.године.