Упис првака

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Поштовани родитељи/старатељи,
ОШ “Змај Јова Јовановић“ врши упис деце у први разред
од 1. априла 20
20. године!

Услугу „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ можете остварити попуњавањем података у обрасцу испод текста. На тај начин сте поднели пријаву за упис детета у нашу школу.

 

Упис детета

  • Датум изабрати кликом на иконицу календара или уписивањем у бело поље у формату 01.09.2013 где прве две цифре означавају дан рођења, друге две месец рођења и задње четири годину рођења.
  • Број мобилног телефона на који Вас школа увек може контактирати.
  • Адреса на којој је дете пријављено (адреса која стоји у дететовој пријави пребивалишта - мора да се подудара са подацима из евиденције пребивалишта које ће школа службено набавити електронским путем од надлежних институција, у складу са законом).
  • Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима.
  • Унесите Вашу имејл адресу. На ову адресу ће бити прослеђена повратна порука у којој ће бити наведени сви подаци које сте унели.
  • Пошаљите Ваше податке

    Кликом на дугме "ПОШАЉИТЕ ВАШУ ПРИЈАВУ" унети подаци ће бити прослеђени ОШ "Змај Јова Јовановић". Трудимо се да пренос и заштита података буду на највишем техничком нивоу. Подацима које сте проследили могу да приступе само овлашћена лица. НЕ ЗАТВАРАЈТЕ ПРОЗОР ОВЕ СТРАНИЦЕ ДОК НЕ ДОБИЈЕТЕ ПОТВРДУ ДА СУ ПОДАЦИ УСПЕШНО ПРОСЛЕЂЕНИ (у зависности од оптерећења мреже, ово може потрајати од пар секунди до неколико десетина секунди).

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно ове школске године уписују се деца рођена: од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године.
Prvaci1У школу може да се упише и дете старије од седам и по година, уз документацију да због болести или других оправданих разлога није уписано на време у школу.

Превремени упис у школу могућ је и за децу рођену између 1. марта 2014. године и 1. септембра 2014. године, после провере спремности за полазак у први разред, коју врши школски психолог.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА!

Документација потребна за упис:
– извод из матичне књиге рођених (може набавити школа уз сагласност родитеља);
– потврда педијатра о здравственој способности детета;
– уверење о завршеном припремном предшколском програму;
– пријава пребивалишта за дете;
– решење о старатељству (ако један родитељ самостално брине о детету).

Упис обухвата:
– административни упис код секретара школе од 1. априла 2020. године, сваког радног дана од 8-15 часова;

– лекарске прегледе детета код изабраног лекара;
– испитивање зрелости детета за полазак у школу код школског педагога или психолога у заказаним терминима.

Лекарски преглед
Прегледи се обављају у Дому здравља код изабраног лекара педијатра, који по потреби упућује на специјалистичке прегледе.
Обављају се следећи прегледи:
Prvaci3– лабораторијски преглед крви;
– ревакцинација против дечје парализе, дифтерије и тетануса;
– стоматолошки преглед;
– офтамолошки преглед;
– преглед код физијатра;
– специјалистички прегледи (по процени педијатра);
– процена говорно-језичког развоја (уколико Дом здравља има логопедску службу).

ТЕСТ ЗРЕЛОСТИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Тестирање деце која полазе у први разред основне школе врши се стандардизованим психолошким тестовима. Тестирањем се сагледава:
Prvaci2 интелектуални развој детета;
– начин мишљења и закључивања;
– развијеност графомоторике, памћења и говора;
– емотивна зрелост;
– социјални развој детета.
Тестирањем се не проверава степен знања из школских предмета као што су рачунање и писање слова, већ се испитује способност детета да та и друга знања усвоји!
Није потребна никаква посебна припрема за  тестирање. Важно је само да дете тога дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно.
Након тестирања родитељи ће добити информацију о понашању и постигнућу детета. Указаће им се на јаке и слабе стране детета, и ако је потребно, дати савет за кориговање.

ФИЛМ ЗА ПРВАКЕ – ЧАРОБНО ДРВО
ФИЛМ ЗА ПРВАКЕ